چگونه تندخوانی را در 30 دقیقه بیاموزیم؟

چگونه تندخوانی را در 30 دقیقه بیاموزیم؟

جهت ورود به وبینار

در قسمت نام، اسم و فامیل و

در قسمت کد دسترسی یا Access Code عدد 1 را وارد کرده

و سپس دکمه ورود به وبینار یا join را بزنید


اشتراک گذاری: