کلیپ معرفی مجموعه شروعی تازه


راه‌های ارتباط با شروعی تازه

آدرس: خراسان رضوی، مشهد

شماره تماس: 05138325900

آیدی تلگرام و اینستاگرام: shorueitazeh@

شبکه های اجتماعی

شماره حساب‌های مجموعه شروعی تازه

ملی

شماره کارت: 2210  6750  9972  6037

شماره حساب: 304335025000

شبا: IR570170000000304335025000

به نام سیدیاسر رضائی

پارسیان

شماره کارت: 3009  7671  0610  6221

شماره حساب: 300577536008

شبا: IR630540200270030577536008

به نام سیدیاسر رضائی

فرم تماس با ما