آموزش های شروعی تازه، مکمل مدرسه و دانشگاه شماست. اینجا بهترین‌ها را برای خود و دیگران رقم بزنید

یازدهمین دوره نخبگان مطالعه

اردیبهشت 1402 در حال ثبت نام …

یازدهمین دوره جامع ارتباطات

اردیبهشت 1402 در حال ثبت نام

یازدهمین دوره کودک قهرمان

اردیبهشت 1402 در حال ثبت نام…

دهمین دوره نوجوان قهرمان

اردیبهشت 1402 در حال برگزاری…

فرصت باقی مانده تا ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار

ثبت نام زود هنگام!

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه های مجموعه شروعی تازه