آموزش های شروعی تازه، مکمل مدرسه و دانشگاه شماست. اینجا بهترین‌ها را برای خود و دیگران رقم بزنید

دهمین دوره نخبگان مطالعه

بهمن 1401 در حال برگزاری …

دهمین دوره جامع ارتباطات

بهمن 1401 در حال برگزاری …

یازدهمین دوره کودک قهرمان

بهمن 1401 در حال ثبت نام

دهمین دوره نوجوان قهرمان

بهمن 1401 در حال ثبت نام

صفر تا صد راه اندازی کسب و کار بصورت خصوصی

ثبت نام زود هنگام!

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه های مجموعه شروعی تازه