آموزش های شروعی تازه، مکمل مدرسه و دانشگاه شماست. اینجا بهترین‌ها را برای خود و دیگران رقم بزنید

هفتمین دوره نخبگان مطالعه

مرداد 1401 در حال برگزاری …

اولین دوره فن بیان و گویندگی

مرداد 1401 در حال ثبت نام

هشتمین دوره کودک قهرمان

مرداد 1401 در حال برگزاری…

هفتمین دوره نوجوان قهرمان

مرداد 1401 در حال برگزاری…

فرصت باقی مانده تا ثبت نام دوره جامع کارآفرینی

ثبت نام زود هنگام!

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه های مجموعه شروعی تازه