با آموزش های توسعه فردی تا کارآفرینی شروعی تازه، بهترین‌ها را برای خود و دیگران رقم بزنید

 

پانزدهمین دوره نخبگان مطالعه

اردیبهشت 1403 در حال برگزاری

یازدهمین دوره جامع ارتباطات

اردیبهشت 1402 در حال ثبت نام

هفدهمین دوره کودک قهرمان

اردیبهشت 1403 در حال ثبت نام…

بیستمین دوره نوجوان قهرمان

اردیبهشت 1403 در حال ثبت نام…

فرصت باقی مانده تا ثبت نام دوره بیزینس کوچینگ

ثبت نام زود هنگام!

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه های مجموعه شروعی تازه