دوره جامع ارتباطات (حضوری در شهر گلبهار)

هماهنگی جهت جلسه مصاحبه حضوری در گلبهار:  38325900  

1,750,000 تومان
نخبگان مطالعه
67%
تخفیف

نخبگان مطالعه

دوره نخبگان مطالعه برای چه کسانی مفید است؟   اگر به دنبال تغییر در زندگی هاتون و رشدشخصی و اجتماعی…

290,000 تومان