مدرس دوره نخبگان مطالعه چه کسی است؟

مدرس دوره نخبگان مطالعه چه کسی است؟

با مدرس دوره حرفه ای نخبگان مطالعه بیشتر آشنا شوید:

سید یاسر رضائی

استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری  کسب و کار دانشگاه تهران

کارشنـاس ارشـد MBA(مدیریت کسب و کار) از دانشگاه دولتی مالک اشتر تهـران

دارای گواهیـنامه Mastery Course از موسسه بیـن الملـلی MPT academy

دارای مدرک حرفه‌ای سخنـرانی، تدریس، طراحی و تولیـد محتوای آموزشی

برگزار کننده دوره‌های فن بیان و ارتباط موثر، تندخوانی وتقویت حافظه

نخبگان مطالعه، برنامه ریزی، هدف گذاری، مدیریت مالی در زندگی

15 سال سابقه تـدریس در آموزش و پرورش و دانــشـگاه

مبدع دوره دانش آموز کارآفرین و کارآموز حرفه ای

سخنران و مدرس کارآفرینی و توسعه فردی

نویسنده کتاب “به سوی کارآفرینی”

مدیـر سایـت Bazaregolbahar.ir

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید