نظرات و نتایج شرکت کنندگان در دوره نخبگان مطالعه

نظرات و نتایج شرکت کنندگان در دوره نخبگان مطالعه

نظر-شرکت-کنندگان

نظر خانم حمیده بزم آرا از شرکت کنندگان دوره نخبگان مطالعه

 

نظر خانم بهنام از شرکت کنندگان دوره نخبگان مطالعه

 

نظر آقای محمدرضا رضایی مقدم از شرکت کنندگان دوره نخبگان مطالعه

 

نظر پدر یکی از شرکت کنندگان دوره نخبگان مطالعه

 

 

 

نظر شرکت کنندگان دوره نخبگان مطالعه

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

شروعی تازه با سوال!
شروعی تازه با سوالات شما
سلام لطفا برای شروع صحبت از یکی از پیام رسان های تلگرام یا واتساپ استفاده کنید
سعی میکنیم خیلی زود به شما پاسخ دهیم